FramtidsFrön

FramtidsFrön är en ideell förening som arbetar för att entreprenörskap ska vara en naturlig del i förskolan och grundskolans undervisning. För att nå dit så håller de i informationsträffar och utbildningar för att pedagoger ska få inspiration och se möjligheter i arbetet. Det skapas en naturlig samverkan mellan skola och omvärld när ni arbetar med deras material eller deltar på deras event.

FramtidsFrön samarbetar med Kungsbacka kommun vilket gör att alla som arbetar inom kommunala förskolor och grundskolor i Kungsbacka är medlemmar. FramtidsFrön är en av de få organisationer i landet som fått verksamhetsbidrag från Skolverket för att arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

De har kontor i Göteborg, Karlstad, Stockholm och huvudkontor i Linköping.