Förskola uppmuntrar barns intresse för naturvetenskap

Under läsåret 2015/2016 har förskolan Villa Emilia valt Naturvetenskap/Teknik som fokusområde i projekt med barnen. Med anledning av detta vill vi uppmärksamma det Internationella ljusåret 2015 och därmed utforska frågor och väcka nyfikenhet för ljus och ljusets betydelse i vår nutid. Syftet är att långsiktigt stödja barnens intresse för naturvetenskap, skapa intresse inför framtiden och hjälpa barnen urskilja ljus i vardagen.

Lär sig om ljus
Genom ett projekterande arbetssätt får barnen upptäcka, urskilja, se samband och förändringar kring olika ljusfenomen. Detta vill vi göra i samarbete med andra delar av vår stad till exempel företag och kulturlivet. Genom dessa samarbeten kan vi vidga barnens upplevelser och erfarenheter och erbjuda dem att vara del i ett större sammanhang än det som erbjuds på vår förskola. Det kan till exempel röra sig om att besöka Kungsbacka Teater för att utforska ljus på deras scen eller att söka stöd hos våra lokala elektronik butiker för att se om de kan bidra med tankar eller material som barnen kan utforska vidare med.

Internationella året för ljus
UNESCO har utsett året 2015 till det Internationella året för ljus och ljusbaserade teknologier. Eftersom ljus har så enorm påverkan i barnens vardag, både märkbart och på sätt barnen ännu inte känner till, vill vi uppmärksamma ljus och lämna vårt bidrag till Year of light 2015.

Inlägg av: Sandra Hansson, 7 oktober 2015