Företagspresentation

När eleverna ska göra en företagspresentation eller en undersökning i uppdrag från företaget måste de sätta sig in i ett företag på djupet. De tar fram underlag och utformar sin företags- eller produktpresentation i samarbete med företaget.  

Undersökning

Eleverna kan få i uppdrag att göra en undersökning som de därefter presenterar. Det kan handla om att undersöka hur anställda upplever företaget eller en produkt, eller hur kunder eller besökare upplever företaget och eller deras produkt. Därefter kan eleverna sammanställa och presentera resultatet av undersökningen.
Detta kan vara bra inför ett förändringsarbete, omorganisation eller inför lansering av ny produkt/tjänst

Presentation av företag eller produkt

Eleverna besöker sitt företag och belyser frågeställningarna med hjälp av företagets kontaktperson. Efter besöket arbetar eleverna fram en idé för sin presentation, till exempel en folder, digitala presentationer eller fysiska modeller. Efter avstämning med företagets kontaktperson färdigställer de sin presentation. Företaget ska godkänna produkten innan eleverna presenterar den på mässan.