Förberedelse inför praktik i Tanzania

I förra veckan hade åtta elever från Aranäsgymnasiet försäljning på Kungsbacka marknad. Eleverna går på Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet och läser programfördjupningen Internationellt arbete. Försäljningen är en del av förberedelserna inför elevernas  praktik på en SOS barnby på Zanzibar i februari.
Intäkterna från försäljningen ska användas för inköp till barn och ungdomar som bor och går i skola på en SOS barnby på Zanzibar.

Elever som tidigare gjort praktik på SOS barnby har kunnat genomföra detta med EU-finansiering i form av Atlas praktik (något Aranäsgymnasiet ansöker om för dessa elever också).

Följ gärna elevernas arbete genom att följa dem på deras facebooksida eller via Instagram: Zanzibarpraktik2018