Föräldern Malin var medskapande till lärandet på Toråsskolan

Operationsjukköterskan Malin tog med sig sina arbetskläder till skolan

På SSA-konferensens första dag där exempel på samverkan inom området Grundskola genomfördes  berättade läraren Annika Berntsson,  Anna Grimlund från Ung Företagsamhet och föräldern Malin Fröjelin om hur föräldrar på ett enkelt sätt kan vara medskapande i sina barns lärande.

Stärk barnens yrkeskunskaper med hjälp av föräldrarna

På Toråsskolan har Annika använt sig av Ung företagsamhets läromedel Vårt samhälle. Materialet vänder sig till elever från årskurs två och innehåller olika moduler som beskriver hur ett samhälle fungerar. Bland annat handlar det om vad som behövs för att ett samhälle ska fungera, vilka olika yrken som finns, vad är demokrati, vilken lön kan man få, varför betalar vi skatt och hur cirkulerar pengar i samhället.

Som en del i arbetet med materialet bjöd Annika in föräldrarna att komma och berätta om sitt yrke. En av de första som nappade var Malin som är operationssjuksköterska. Malin plockade med skyddskläder och annat hon använder i jobbet och berättade och visade hur hon arbetar.

Initiativet innebar ett jättebra tillfälle för mig som förälder att få vara delaktig i skolarbetet och min dotter blev glad och stolt att jag var den första som kom på besök, berättar Malin.

Enligt Annika har det inte varit svårt att få föräldrarna att komma och berätta , 20 olika yrken har nu presenterat sig i klassen och på allvar bidragit till att eleverna breddat sina kunskaper om hur många yrken det finns att välja mellan i framtiden.

På grundskolorna i Kungsbacka finns flera exempel på samverkan, här är några som  presenterade sig under SSA-konferensens onsdagensseminarier:

  • På  Kullaviksskolan och Fullriggaren Malevik har pedagoger under hösten gått Skolverkets utbildning Skola arbetsliv, de berättade om hur de strategiskt jobbat för att stärka området på respektive skola.
  • Älvsåkersskolan arbetar aktivt med att integrering av studie- och yrkesvägledning i undervisningen utifrån hela skolans ansvar. På skolan har man bland annat samarbetat med fem företag i Göteborg och deras arbete med att ta fram en vision om hur vi når en socialt hållbar framtid år 2070. http://goteborg2070.se/aktuellt/
  • Pedagoger och elever från Varlaskolan höll ett seminarie om sitt arbete med uppdrag från bland annat Fairtrade och Röda korset. I ett annat seminarie berättade elever från Varlaskolan om ett uppdrag från företaget MacForum som handlade om att ta fram ett förslag på en app för att utveckla Kungsbacka. Huvudtemat för arbetet var ”Kungsbacka – Vår Stad” och eleverna fick presentera sina förslag framför en jury bestående av representanter från näringslivet

Kontaktuppgifter till grundskolor i Kungsbacka