Fadderföretag

När en klass och företag håller kontakt under en längre tid lär eleverna känna företaget på djupet. Som en naturlig del i skolarbetet relaterar både lärare och elever till fadderföretagets verksamhet. Verklighetsförankringen gör skolarbetet mer intressant. 

Läraren och fadderföretaget planerar tillsammans innehållet och tidslängden för samarbetet Under samarbetet besöker företaget skolklassen och eleverna gör studiebesök på företaget. Ett bra avslut på samarbetet är att eleverna får, under det sista samverkansåret, göra ett större slutprojekt som ska resultera i en presentation. Eleverna bildar grupper och fördelar roller. På vårterminen gör de sin redovisning på företaget.