25–​27 april 2018

Yrkes-SM 2018

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 50-tal yrken. Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka det över 25 000 kvm stora evenemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få prova på olika yrken. Under Yrkes-SM kommer de bästa av de bästa tas ut till Yrkeslandslaget och får representera Sverige under kommande Yrkes-EM och Yrkes-VM.

 

VAD VINNER ELEVERNA PÅ ATT BESÖKA YRKES-SM?

  • Yrkes-SM ger alla elever en unik möjlighet att skaffa sig kunskap om ett stort antal yrken och utbildningsvägar.
  • Yrkes-SM är som ett ”multi-prao” i koncentrat. Massor av yrken samlat på en och samma plats.
  • Yrkes-SM förbereder och hjälper eleverna att välja gymnasieprogram.
  • Genom prova-på-aktiviteter får eleven möjlighet att lära känna flera yrken och få svar på sina frågor.
  • Få inspiration och en möjlighet att kunna korrigera en och annan förutfattad mening som finns om en del yrken.
  • Elever har möjlighet att träffa unga yrkesverksamma, tidigare tävlande från t ex Yrkeslandslaget, vägledare och yrkesrepresentanter.

VAD VINNER SKOLAN PÅ ATT BESÖKA YRKES-SM?

  • Yrkes-SM underlättar för skolan att förbereda och förankra sina elevers val till gymnasiet.
  • Lärare och SYV får en möjlighet att under kort tid visa sina elever ett 50-tal olika yrken.
  • Yrkes-SM ger skolan tillfälle att göra en engagerande, inspirerande och lärande utflykt där eleven kan komma olika yrken nära.

25–​27 april 2018

Arenaområdet, Gränby Sportfält, Uppsala