22 mars 2018

Vilka kompetenser behövs för framtidens jobb?

Dialogkonferens om hur skola och arbetsliv kan samverka för att ge unga rätt förutsättningar i ett digitalt samhälle.

Digital teknik beräknas kunna ersätta 53 % av dagens anställda under de kommande två decennierna. Detta enligt rapporten ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år” som tagits fram av Stiftelsen för strategisk forskning. Idag är målet för den nationella digitaliseringsstrategin att svensk skola ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling, likvärdighet och ge unga en hög digital kompetens.

Men vad innebär digitalisering och automatisering på framtidens arbetsmarknad? Och hur ska vi gå till väga för att rusta eleverna med den digitala kompetens som efterfrågas i framtiden?

GR Skola Arbetsliv och Näringslivsarenan bjuder nu in till dialogkonferens kring just de här frågorna. Få konkreta tips för skolans arbete med digitalisering och lyssna till branschens röster om vilka framtidsjobb som uppstår ur digitaliseringen. Genom rundabordsamtal får du även möjlighet att samtala med annan skolpersonal och med branschrepresentanter.

Anmälan: Senast 12 mars 2018. Anmäl dig här.

 

Arrangörer: GR Skola Arbetsliv i samarbete med Näringslivsarenan, ett forum för branscher och företag som samarbetar kring skola-arbetslivsfrågor.

 

Lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare inom grund- och gymnasieskolan (vid fullt evenemang kommer denna målgrupp att prioriteras)

22 mars 2018

kl 9.00–16.00 (frukost serveras från 8.30)

Lindholmen Science Park, Göteborg