11–​13 april 2018

SSA Rikskonferens 2018 i Sundsvall – Tema: Möten som förändrar

Vi lever i en värld som är i ständig förändring. Elevers/studenters syn på samhället och yrkesval beror mycket på de personer och miljöer de möter. Många arbetsplatser och företag har upptäckt hur samverkan med skolan ger mycket tillbaka på både kort och lång sikt. I möten med de unga skapas förutsättningar för  kompetensförsörjning, utveckling och innovation.

SSA 2018 är en konferens som innehåller en blandning av olika möten. Vi varvar inspirationsföreläsningar, lärande exempel och aktuell forskning med reflektioner och samtal om hur vi tillsammans kan skapa mer av den samverkan vi vill ha mer av.

Hur kan vi skapa samverkan mellan skola och arbetsliv präglat av ett ömsesidigt utbyte?
Så att elever/studenter har möjlighet att omsätta sina kunskaper och förmågor i verkliga sammanhang, samtidigt som det skapas förutsättningar för kompetensförsörjning, förnyelse och innovation i vårt samhälle.

Anmäl dig här!

pedagoger, rektorer, SYV, arbetslivsrepresentanter och andra intresserade

11–​13 april 2018

11 april kl 13.00 - 13 april kl. 12.30

Hotell Södra Berget, Sundsvall