22 februari 2017

SSA-pitch

Kom och lyssna på en kort presentation om nuläget och framåtplan för Samverkan skola-arbetslivskonferensen i Kungsbacka 19-21 april 2017.

Intressenter för samverkan skola-arbetsliv

22 februari 2017

Klockan 16-16.30

Vägmästaren, Stallviken