9–​11 oktober 2018

Gymnasiedagarna och Future Skills

 

 

 

 

Gymnasiedagarna och Future Skills är en årlig informations- och vägledningsmässa och Göteborgsregionens mötesplats för blivande gymnasieelever och deras vårdnadshavare, utbildningsanordnare och skolpersonal samt representanter för arbetslivet.

Anmälan för gymnasieskolor till Gymnasiedagarna

Anmälan för representanter för arbetslivet till Future Skills

 

 

blivande gymnasieelever, utbildningsanordnare och representanter för arbetslivet.

9–​11 oktober 2018

9 okt 08:30 – 20:00 10 okt 08:30 – 20:00 11 okt 08:30-18:00

Svenska mässan, Göteborg