22 februari 2018

Frukostmöte: Första steget mot obligatorisk prao – hur kan skolan bygga en kvalitetssäker praoprocess

Vill du veta mer om prao och om hur man kan bygga en kvalitetssäker praoprocess på skolan eller i kommunen? Vill du ta del av goda exempel och erfarenheter från andra skolor och kommuner?
Välkommen till GRSA:s frukostmöte!

Syftet med prao är att eleverna ska få kunskap om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Prao innebär att eleven under en period vistas på en arbetsplats, där de får testa på enklare arbetsmoment samt ta del av hur en arbetsplats fungerar. Regeringen har nu lämnat förslag till riksdagen om obligatorisk prao. Enligt propositionen ska huvudmannen anordna prao under sammanlagt minst tio dagar. Det gäller dels för alla elever i grundskolan från och med årskurs 8 och dels i specialskolan från och med årskurs 9.

Ni kommer att få lyssna till inspirerande personer från skolor som arbetar med prao, Business Region, Företagarna, Praktikplatsen.se och GR Skola Arbetsliv.

Sista anmälningsdag: 13 februari 2018. Anmäl dig här.

Rektor, studie- och yrkesvägledare, pedagoger

22 februari 2018

kl. 08:30-10:30

Lokal 95:an, GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg