Entreprenörskap i de yngre åldrarna

Genom att jag fick möjligheten att delta på NELIS konferens i Stockholm, har jag nu fått ett bredare perspektiv på entreprenörskap. Efter föreläsningen med Hanna och Camilla som är projektledare från den ideella organisationen, Ung företagsamhet fick jag inspiration att börja jobba med samhället utanför skolan.

I deras material gäller det att få eleverna att se möjligheterna och ifrågasätta vad det finns för behov i vårt samhälle. Det är ju våra barn som skall ta över efter oss.

När det gäller att arbeta med entreprenörskap med de yngre åldrarna måste vi stärka självförtroende hos våra elever redan tidigt, utmana dem och väcka deras inre drivkrafter och på så sätt kan vi få dem att känna glädje och framtidstro. I samhället idag krävs att man vågar ta för sig och även våga förändra och utmana sig

Vi måste med andra ord bli ännu bättre på att ta in verkligheten i skolan och få våra elever att engagera sig tidigt!

Helen Olsson
Lärare förskola
Gällingeskolan