Entreprenöriellt lärande gynnar eleven, läraren och omvärlden

Teknik- och NO-lärare Helena Sagar på Kullaviksskolan har flerårig erfarenhet av att ta in omvärlden i sin undervisning. Hon efterfrågar mer entreprenöriellt lärande och samverkan som ger större inflytande för eleven och större ansvar för eleven över sitt lärande.

Helena Sagar använder metoder för entreprenöriellt lärande i sin undervisning. Genom entreprenöriellt lärande kan man erbjuda eleverna en lärmiljö som är anpassad till de förändrade kunskaps- och kompetenskrav som ställs på eleverna idag.

– I en entreprenöriell lärmiljö uppmuntras eleverna att komma på egna lösningar, gärna i grupp, till problem som är riktiga uppdrag som man kan möta i arbetslivet eller som samhällsmedborgare. Elevernas självkänsla växer när de känner att deras tankar och idéer har betydelse. Det bästa är när eleverna får jobba med riktiga uppdrag som dessutom hjälper någon annan, säger Helena Sagar.

Allt började redan på 1990-talet

– När jag som nyutexaminerad tekniklärare började planera min undervisning hade jag ingen traditionsryggsäck där det stod hur jag skulle göra just i teknikämnet. Då diskuterade jag med en kollega hur vi bäst kunde få eleverna att bli intresserade för teknik. Då tog vi kontakt med olika parter i omvärlden för att visa teknik i sin rätta form. Och sedan spillde det över till min NO-undervisning, berättar Helena.

Helena ser stora fördelar med att ge elever skarpa uppdrag med direkt koppling till omvärlden.

–  När eleverna får ett riktigt uppdrag, då är ämnena inte längre separerade, och eleven inser att man behöver många ämneskunskaper. Då blir det lättare för oss lärare att samverka mellan olika ämnen. Teknik är ett exempel på ett brett ämne som har beröringspunkter i många olika områden. Och på grund av enorm utveckling inom teknikområdet så behöver jag själv kompetensutvecklas jämt. Då blir det även så att jag som lärare utvecklas genom samverkan.

– Barn och ungdomar är väldigt intresserade av att använda teknik. Vi måste få dem även att bli intresserade av att utveckla teknik. Och det blir de när de får se effekterna av sitt arbete på riktigt.

Som ett svar till varför samverkan är så viktigt kommer Helena in på att alla inte är naturligt intresserade av naturkunskap.

– Som NO-lärare vet jag att högst 15 procent av eleverna väljer ett NOT-program i gymnasiet. Då är min uppgift att få de resterande 85 procent att tycka att det är meningsfullt att lära sig NO-ämnen.

Helenas praktiska tips för lyckad samverkan

– Att samverka med omvärlden behöver inte innebära så stora saker. Det går gott och väl exempelvis att samla på tidningsklipp och diskutera nyhetsinnehållet med eleverna. Jag har själv använt jättekrabban, det är en art som det står mycket om i dagstidningar och som man kan få en bra diskussion om i klassen. Då får eleven verktyg för att exempelvis ta ställning till om det ur miljöaspekt är OK att fånga och äta jättekrabban.

– På ett så enkelt sätt blir det naturligt att koppla ämnesområden till världen utanför. Vi ska rusta eleverna med en förmåga att förstå innebörden i tidningsartiklarna och kunna ta ställning till saker och ting. I grund och botten är min uppgift som lärare att hjälpa eleverna så mycket som möjligt för att bli aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Riktiga uppdrag som Helena har haft med sina elever på Kullaviksskolan

  • Ett program ”Forskar-fredag” där eleverna är med på olika undersökningar och resultaten skickas till forskarna.
  • I fjol grävde elever ner olika slags tepåsar i marken varav en del fick en pet-flaska ovanför sig, då ville man se om pet-flaskan gjorde någon skillnad. Detta var ett experiment i tema klimatpåverkan.
  • Hjälpte Umeå Universitet (”Höstförsöket”) i ett projekt om hur träden ändrar färg i olika delar av landet. Tema var klimatpåverkan, och då behövdes tusentals data. Då förstår eleverna vikten av systematiska undersökningar.
  • Problemlösarna (Teknikföretagen): Olika teknikföretag ett uppdrag i en film och vill komma åt ungdomarnas idéer som skiljer sig från de vuxnas. Eleverna försöker komma på en lösning. Sist när eleverna presenterade en lösning vann de både första och andra priset.

Se vad eleverna tycker om riktig samverkan

Det är riktigt glädjande att höra hur Helenas elever delar sin lärares övertygelse om hur viktigt entreprenöriellt lärande är i att skapa förståelse och bli väl rustad för det kommande arbetslivet.

Se filmen här.

Läs Helenas avhandling här. 

Läs Helenas artikel för OECD/EC här.