En vår med fokus på Samverkan skola arbetsliv

I april 2017 genomförde Kungsbacka kommun den 14:e rikskonferensen Samverkan skola arbetsliv i Sverige. Det var tre dagar fulla med energi, inspiration, nya kunskaper, nätverkande och fokus på samverkan skola arbetsliv i alla dess former. Cirka 370 personer från hela Sverige var på plats för att delta på rikskonferensen som i år gick under namnet #levlasamverkan – alla kan höja sig, alla kan göra mer, alla kan bli bättre inom området samverkan skola arbetsliv.

Under första dagen var fokus lokala lärande exempel. Hur jobbar Kungsbacka kommun med SSA-frågan, ur olika perspektiv, på olika nivåer. Här deltog förvaltningschefer, näringslivschef och HR-kommunikationschef i panelsamtal. Här delade också massor av verksamheter, från förskola till vuxenutbildning, HR-avdelning med flera, med sig av lärande exempel i seminarieform. Denna eftermiddag inspirerade många men också provocerade för att vi vågade sticka ut hakan och visa upp hur vi arbetar.

Under andra dagen lyftes forskning inom området. En representant från Utbildningsdepartementet var på plats för att delge och berätta ur ett nationellt perspektiv. Även ett regionalt perspektiv, kring storregionen Göteborgs utmaningar, presenterades och diskuterades. Ett perspektiv där många övriga regioner kan känna igen sig i liknande utmaningar. Dagen bjöd också på mängder av lärande exempel från regionalt och nationellt håll.

Konferensens sista dag innehöll internationella inslag och en stor dos inspiration kring mod, ansvarstagande, målfokusering och att alla kan bidra och göra skillnad. Riksföreningarna Teknikcollege, Vård och omsorgscollege och Worldskills Sweden delade med sig av erfarenheter, kunskaper och inspiration kring samverkansplattformer och branschsamarbeten.

Ett stort fokus på konferensen var också nätverkande. Det bjöds på branschmingel, speedating och nätverkslunch. De flesta av konferensdeltagarna berättade att de hade knutit nya kontakter under konferensen och att seminarierna och inspirationspassen varit värdefulla för framtiden.

Det vi är mest stolta över i Kungsbacka är medskapandet av alla barn och elever som hade skarpa uppdrag kopplat till deras ämnen och kurser. Det var uppdrag som guider, instruktörer, inspiratörer, grafiska uppdrag, underhållare med mera. Att bygga konferensen tillsammans med så många barn och elever, hoppas vi numera ska vara en självklarhet, för hur SSA-konferensen kommer byggas och skapas i framtiden. Vi hoppas att medskapandet i detta forum också gett ringar på vattnet i det dagliga arbetet, hos alla arbetsgivare och skolpersonal runtomkring i landet.

Det har varit väldigt många involverade i årets konferens, både internt och externt. Många kommuner och organisationer har bidragit med lärande exempel, inspiration och innehåll. Region Halland och Göteborgsregions kommunalförbund har varit värdefulla medarrangörer och medfinansiärer. Ett stort internt engagemang från medarbetare på olika förvaltningar och verksamheter har sett till att gästerna fick en bra konferensupplevelse i Kungsbacka. De allra flesta var väldigt nöjda med helheten av konferensen och vi ska vara stolta över processen som pågått i ett års tid med skapandet och genomförandet av rikskonferensen i Kungsbacka.

Parallellt med rikskonferensen genomfördes en lokal variant av konferensen under en dag. Här bjöds pedagoger, från förskola till vuxenutbildning tillsammans med sina skolledare på en heldag med fokus på Samverkan skola arbetsliv.

Dagen bestod av värdefull inspiration och dialog samt workshops utifrån önskat område. Arbetspassen var uppskattade av deltagarna då man konkret i teamet kunde arbeta med relevanta frågeställningar. Passen hölls av en inspiratör/processledare som tillsammans med studie och yrkesvägledare höll i gång diskussionen och dialogen.

Under dagen arrangerades också speedating mellan ett 50-tal representanter från arbetslivet/näringslivet och pedagogerna. Syftet var att lära sig mer om olika yrken, olika arbetsplatser, företag och nätverka för att hitta framtida samarbetspartners.

Under sista passet arbetade alla skolor med sin egen handlingsplan kring Samverkan skola arbetsliv på respektive skola/enhet. Här höll skolledarna i passet. Exempelvis planerade ett par arbetslag att arrangera ”Levande bibliotek” för eleverna under hösten. Flera grundskolor och ett par program på gymnasiet kommer att jobba vidare med Ung Företagsamhets och FramtidsFröns koncept och material. En del grundskolor fortsätter arbetet med hur praon kan stärkas och flera arbetar vidare med att systematisera området bättre.

Flera olika utvärderingar, på båda SSA-konferenserna, har genomförts. Barn och elever som har haft större uppdrag kopplat till konferensen har utvärderat och också fått individuella intyg om så önskats. Styrgruppen och arbetsgruppen för SSA-konferenserna 2017 har nu ett gediget material inför kommande insatser och arrangemang.

Tack alla inblandade för stort engagemang, medskapande och hårt arbete med att få dessa två konferenser genomförbara! Nu levlar vi vidare!