Elever är med och skapar Kungsbackas nya badhus

Eleverna i 1-Natur på Fjärås Bräckaskolan startade för cirka en månad tillbaka ett samarbete med We Group-koncernen som projekterar det nya badhuset i Kungsbacka. Eleverna fick i uppdrag att agera experter och ge företaget input inför projekteringen av framförallt barnavdelningen på badhuset.

Samarbetet startade med att Mille Örnmark, VD på We Group, bjöds in till klassen där han presenterade byggprojektet, visade skissbilder och bilder från andra badhus för att ge barnen inspiration inför deras uppdrag. Elevernas expertis behövdes inom tre olika områden: färg, innehåll och bassängdjup.

När projektet påbörjades valde pedagogerna Annette Örnmark, Karin Gribbling och Ingela Svensson att besöka Fjärås Simhall tillsammans med eleverna. Simhallen kunde användas som en referenspunkt och under besöket fick eleverna möjlighet att granska simhallen med kritiska ögon och även reflektera över vad de hade velat förändra.

– Vi jobbar mycket med ett entreprenöriellt lärande i skolan och har genomfört olika projekt i närområdet. Vi kände nu att det hade varit kul att vidga vyerna lite och jobba med något utanför Fjärås. Då hela skolan är engagerad i ett vattenprojekt kom tankarna på den nya simhallen rätt så snabbt, förklarar Annette Örnmark.

Spännande uppdrag

Ett av uppdragen bestod i att ge förslag på vilka färger som de ville se inne i badhuset. Alla eleverna målade varsin färgkarta och många av färgerna var starka, klara färger, som grönt, orange och blått. Inte direkt de färger som kanske vanligtvis brukar finnas i badhus. Alla de 22 eleverna fick även i uppdrag att mäta sin längd upp till munnen. Standarden på bassängdjup i Europa är 1,35 m på de grundare avdelningarna, ett djup som kanske inte riktigt passar alla barn i Kungsbacka. Uppgifterna om allas längd samlades in och kommer hjälpa till i planeringen och eventuell anpassning av bassängdjupet. Det sista och kanske det mest spännande uppdraget som eleverna fick var att ge förslag på vad som skulle finnas på barnavdelningen i badhuset. Eleverna var kreativa med pennor och papper och fantasin var det verkligen ingen brist på! Förslag som kom in var bland annat: vattenrutschkanor i olika varianter, bubbelpool, hinderbanor, vattensprutande drakar och en skräckavdelning.

Vad händer sen?

Materialet som nu är insamlat från eleverna kommer att skickas till We Group så att de utifrån det kan skapa Kungsbackas nya badhus. Eleverna kommer att få kontinuerlig återkoppling framöver på hur arkitekterna har använder sig av deras material. Dessutom kommer det att bli extra spännande för dem att besöka det nya badhuset när det sen är på plats.