Dialog i fokus på annorlunda skoldag

På temat ”vi och vår kommun” var alla sjundeklassare från Älvsåkersskolan i slutet av november inbjudna till ett besök på Vägmästaren. Under en spännande och lite annorlunda skoldag fick eleverna möjlighet att träffa och prata med politiker och medarbetare och lära sig mer om några av kommunens alla yrken och vad de innebär.

Morgonen inleddes med att eleverna samlades i Stallviken där de hälsades välkomna av Maria Thynell, specialist HR på Kommunledningskontoret. Därefter följde föreläsningar med Anders Ekström (M), ordförande Förskola & Grundskola och tre förvaltningschefer: Anette Liedström Hjorth, Förskola & Grundskola, Karl Lundgren, Teknik och Lillemor Berglund, Vård & Omsorg som alla berättade om sina uppdrag och hur de hamnade i de respektive yrken de har idag.

– Det var roligt att träffa eleverna. Jag tycker att de var aktiva och hade nyfikna och bra frågor, och det märktes att de kopplade utbildningen mot besöket och funderade på hur de kunde koppla dragningen mot sin vardag och sina önskemål. Jag vill också ge en eloge till lärarna som har stöttat eleverna i arbetet med att ställa förtydligande och konkreta frågor, vilket visade sig genom väl förberedda och intresserade elever, säger Karl Lundgren.

Viktig del i SSA-undervisning

Carina Jerlov är förstelärare för SSA och årskurs sju på Älvsåkersskolan och en av initiativtagarna till studiebesöket, som hon menar är till stor nytta för eleverna.

­­­­­­- Det är oerhört viktigt att våra elever får komma ut i verkligheten och förstå att det man gör i teorin på skolan sker på riktigt, och att få möjligheten att applicera en sådan abstrakt del i läroplanen som faktiskt en kommun är så ger detta oerhörda möjligheter för våra elever. Dagen kommer bli något som vi refererar till under hela deras högstadietid när vi pratar om samhällsstrukturer, båda globalt men också lokalt i kommunen. Vi är väldigt glada över att få komma hit idag, säger Carina Jerlov.

En av eleverna i årskurs sju som var med på besöket är Hugo Sporrsäter hade sett fram emot besöket.

– Jag ser fram emot att lära mig hur ni arbetar här på Vägmästaren och hur ni utvecklar olika beslut och så, säger Hugo

Rundvandring och givande samtal

Efter föreläsningarna och fika var det dags för en rundvandring i huset, där eleverna fick se sig omkring och lära sig mer om aktivitetsbaserat arbetssätt hur det fungerar i praktiken.

Strax innan lunch avslutades besöket i matsalen med att eleverna delades in i grupper och fick träffa och prata med några av kommunens anställda. På plats var bland annat Ulrika Uhlén, undersköterska, Karolina Oxfall, trafikplanerare och Per Hemberg, producent på Kungsbacka teater.

– Uppgiften består av att eleverna blir indelade i grupper för olika yrkeskategorier, totalt tolv stycken olika med tre till fyra elever i varje grupp. De ska spela in och redigera en film med sin yrkeskategori i Imovie där de beskriver vad man gör i yrket och hur det är viktigt för kommunen. På så vis blir det ett meningsfullt uppdrag för eleverna som de senare kommer att visa för elever på skolan, säger Carina Jerlov.

Politikerbesök uppskattat

Två av eleverna som var med under dagen är Moa Forsström och Victor Hansson. De var båda nöjda med dagen som helhet, men tyckte att föreläsningen med Anders Ekström var särskilt bra.

– Något som vi tar med oss idag är att vi har lärt oss mer om hur politiker och medarbetare samarbetar. Vi tycker båda att föreläsningen med Anders var mest intressant, det var spännande att få reda på vad de gör och vad de arbetar med i kommunen, avslutar Moa.