Chalmersstudenter löser Kungsbackas utmaningar

Sista januari hade Rekryteringscenter, Byggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadskontoret ett event på Chalmers. Ett trettiotal studenter från flera olika program fick skarpt uppdrag att under en kväll lösa Kungsbacka kommuns utmaningar. Detta skedde i tävlingsliknande former, där de presenterade innovativa lösningar som var både genomtänkta och görbara. Bland förslagen fanns kombiboende med förskola och andra funktioner på bottenvåningen och kollektivboenden med gemenskapsytor på övervåningarna. Studenter som studerar arkitektur har kompetens att granska bygglovshandlingar vilket innebär att de kommer till tjänstemännen först när handlingarna var kompletta Ett annat förslag var subventioneringar till invånare som hyr ut bostäder till nyanlända.

Dessa och alla andra förslag tog bygglovschefen Hanna Ståhl och samhällsbyggnadschef Emma Kjernald med sig till sina verksamheter. Christian Carlund, kommunens rekryteringschef berättade om kommunens ständiga jakt på talanger. Flera studenter kom efteråt fram och visade sitt intresse för att jobba i Kungsbacka. Eventet med ett verkligt uppdrag blev mycket lyckat och samtliga representanter från Kungsbacka var överens om att de gärna ställer upp på liknande uppdrag framöver.
Man kan kanske fråga sig varför gör vi detta? Anledningen är att vi behöver bli bättre på att tänka nytt kring hur vi attraherar nya målgrupper, detta var ett test som visade sig vara mycket lyckat. Att dessutom jobba med verkliga uppdrag som skapar värde på riktigt ger deltagarna hög motivation något som märktes tydligt på de presentationer och pitcher som de engagerade studenterna levererade på ett mycket bra sätt.