Praktikplatsen.se

Praktiksamordningen i Kungsbacka kommun använder sedan 2018 det digitala stödet Praktikplatsen.se. Praktikplatsen.se är en digital plattform för att underlätta administrationen kring praktiksamordning i kommunen. Verktyget möjliggör matchning av olika former av praktik och andra samverkansformer. Praktikplatsen.se kan användas såväl för att söka och boka praktikplatser och andra arbetslivskontakter som att administrera arbetet. En grundtanke med konceptet för praktikplatsen.se är att effektivisera samordningen och säkra kvaliteten genom att samla alla arbetslivskontakter i ett system. Verktyget erbjuder ”en väg in- perspektivet”, och ger alla sökande samma förutsättningar.

På varje skola som erbjuder prao eller APL finns en praktikansvarig som har en central roll när det gäller praktikens administrativa och praktiska delar. Våra praktikutvecklare utbildar och stöttar skolornas praktikansvariga i arbetet.

Idag är verktyget anpassat för matchning av följande praktikformer:

Grundskolepraktik (prao)

VFU (verksamhetsförlagd utbildning)

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

LIA (lärande i arbete)

Lärlingspraktik

Andra samverkansformer (t.ex. studiebesök, yrkesambassadörer och skarpa uppdrag)

Har du ytterligare frågor om praktikplatsen.se? Kontakta våra praktikutvecklare via praktikplatsen@kungsbacka.se