Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i yrkesprogrammen på gymnasiet och inom den gymnasiala vuxenutbildningen samt också i gymnasiesärskolans nationella program. Praktikperioden omfattar minst 15 veckors arbete på företag och arbetet betygsätts. APL handlar främst om att eleverna ska få möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. De får även chansen att prova på sitt framtida yrke, få yrkeserfarenhet och kontakter vilket ökar möjligheterna till framtida anställning. 

Att vara handledare

För företag är praktik en möjlighet till rekrytering och att bygga långsiktiga relationer med eleverna. Det är även en möjlighet att påverka och kvalitetssäkra den utbildning som ges inom branschen. Som handledare är du en nyckelperson i elevens utbildning. Handledaren på praktikplatsen lägger i samarbete med läraren upp utbildningen på arbetsplatsen. Handledaren handleder eleven under hela perioden och lämnar sedan ett skriftligt omdöme till aktuell lärare som ansvarar för bedömningen. Handledaren erbjuds en handledarutbildning. Kursplanering och uppföljning av elevens utveckling sker regelbundet av skolan.

Yrkesprogram i Kungsbacka

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturbruksprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet