Älvsåkersskolan bjuder in omvärlden!

Älvsåkersskolan bjöd in kommunen, företagare och politiker till en frukost för att diskutera samverkan mellan skola-arbetsliv-omvärld.

Det finns över 8000 registrerade yrken i Sverige. Hur många av dessa känner du till? Vilka känner ungdomar till? För att tillfredsställa arbetsmarknadens behov behöver ungdomar rätt kompetens och kunskap. Motivationen hos elever kan öka om de förstår vad kunskapen i skolan ska leda till i framtiden. På Älvsåkersskolan vill man satsa på samverkan skola-omvärld för att öka elevernas förståelse för skolämnets roll i verkligheten.

På Älvsåkersskolan vill lärare, rektorer och yrkesvägledaren genom detta initiativ bidra till att öka skolmotivationen samt öka elevernas förståelse för skolämnets roll i verkligheten. Detta ska bidra till större kunskap om framtida studier och yrken. Made by Kungsbacka är gärna med och processar.

Under läsåret kommer elever och lärare på Älvsåkersskolan arbeta kring ett tema som heter ”Spela roll”. Det är ett Skapande skola projekt där målet är att öka toleransen och förebygga konflikter och motsättningar av olika slag. Utvecklingsarbetet kan öka förutsättningarna för att eleverna skall känna en ökad trygghet. Temat ”Spela roll” kan i längden ge goda förutsättningar för en positiv lärmiljö, en skola med minskad mobbing och en inblick i olika slags yrken. Camilla Berglund arbetar som lärare och är dessutom en av initiativtagarna till projektet. Camilla tog kontakt med Made by Kungsbacka (Mbk) och bjöd in till ett gruppsamtal för att bolla idéer. Gruppen bestod av två lärare Camilla Berglund och Madeleine Strasek, rektor Ingegerd Salmose och Studie- och yrkesvägledaren Lina Gustafsson på skolan.

Kreativt möte

Det blev ett mycket kreativit möte och det kom fram många idéer om hur samverkan mellan skola-arbetsliv-omvärld ska drivas på skolan framöver. ”Heta stolen” var ett exempel som diskuterades där olika representanter från omvärlden kommer till skolan och blir utfrågade av eleverna och i uppstartsveckan skulle det bjudas in företagare och omvärld till ett Frukostmöte.

Eleverna gjorde en lista på de företag och personer som de kände till i närmiljön och ville bjuda in till skolan, listan hade 17 företagsnamn. Politiker, kommunens HR-avdelning och parkförvaltningen bjöds också in. Detta för att få en så bred samverkan som möjligt.

Samverkan diskuterades på frukostmöte

Företagare, representanter från kommunen och politiker kom till frukostmötet för att diskutera samverkan. De vill vara med och väcka elevernas nyfikenhet för olika yrken, öka elevernas arbetsmarknadskunskaper, inspirera ungdomarna att välja ett yrke inom sitt verksamhetsområde, engagera sig i skolan och dela med sig av sina kunskaper samt erfarenheter. En av deltagarna menade att ökad samverkan med närliggande skola bidrar också till ett lugnare och bättre klimat i området.

Just detta frukostmöte blev det omvärld och lärarna som möttes för att diskutera fram hur samverkan skulle ske på bästa sätt mellan kommun, företagare och skola. Detta är ett vinna-vinna koncept och eleverna kommer att medverka vid andra träffar.

Det bjöds på smörgåsar och kaffe till frukost. Stämningen var hög och förväntansfull. Det blev en stunds mingel innan information och presentationen gjordes i skolans konferensrum. Därefter satt man i blandade grupper (personal, politiker, företagare) och diskuterade utifrån frågeställningarna ”Hur får vi till en meningsfull samverkan? Hur kan den se ut? Hur gör vi för att nå den” och ”Hur går vi vidare med relationsbyggandet kring Samverkan skola-arbetsliv och omvärlden?”.

Idéer för samverkan

Det blev många kreativa samtal som ledde till olika idéer om hur samverkan skulle kunna gå till på Älvsåkersskolan kommande läsår, exempel;

  • Kristina Sahlstöm på ”Sahlströms Praliner och kakor” öppnar upp för att elever ska kunna komma och skugga henne under en arbetsdag, hon kan komma till skolan för att prata om hur det är att driva och starta ett företag samt bistå eleverna kring ett arbete med en eventuell kokbok, recept, bilder, marknadsföring etc.
  • Drifttekniker från parkförvaltningen Jan Falkbjörk har mycket på gång bl a i samarbete med Ragnsells, sortera sopor och återanvända material, kretsloppspark och ett cykelprojekt det finns många möjligheter till samverkan här.
  • Politikerna Maj-Britt Rane-Andersson, Jan Eric Knutas och Anders Ekström från Förskole och grundskolenämnden deltog och kunde tänka sig öppna upp för att informera och prata med eleverna om politik. Eleverna kan komma och skugga en politiker en dag. Informera om ungdomsnämnden.
  • Ägaren till Annebergs Pizzeria diskuterade meningsfull fritid för ungdomarna, han ser gärna ett samarbete och öppnar upp för vidare diskussioner kring samverkan t ex genom att demonstrera hur en pizza bakas och hur den görs från grunden, men också kvällsaktiviteter på pizzan där människor kan mötas kring gemensamma intressen.
  • Det kommer fler frukostmöten framöver men även andra möten för de som har svårt att medverka på en frukost.
  • Älvsåkersskolan kommer att ta kontakt med andra skolor som redan kommit långt med vissa av de områden som Älvsåker vill satsa på t ex Gullregnsskolan som har ett framgångsrikt hållbarhetskoncept som de arbetat fram.
  • Eleverna kommer att få komma ut på studiebesök och få företagsbesök på skolan. Älvsåkersskolan vill också knyta högskolor till sig som kan komma och berätta om studier och forskning. Samtal med eleverna om vad det är dem vill och är nyfikna på.

Älvsåkersskolan vill vara en företagarvänlig skola där samverkan syns med omvärlden och de har kommit en bra bit på väg.

Är ni nyfikna hur er verksamhet kan få till frukostmöte eller annan samverkan med arbetsliv/omvärld? Ta kontakt med Made by Kungsbacka 0700-815307, 0300-834420 eller maila annika.berntsson@kungsbacka.se

Inlägg av: Katrin Andersson, 8 september 2015