”Affärsprojekt” – samverkan förskola gymnasium

Våra tankar startade på en studiedag ht 2016 på förskolan då vi önskade få ett permanent vindskydd i skogen närheten av vår förskola. Skulle det kunna finnas möjlighet att samarbeta med elever på Bygg och anläggning om detta?

Kort därefter åkte två pedagoger iväg till SSA konferensen i Sundsvall. Våra tankar har funnits länge om ett samarbete med samhället. Men vi visste inte riktigt hur, men nu öppnades olika möjligheter för oss då nya kontakter skapades och visste vart vi skulle vända oss.

Våra tankar började med att vi startade en kärngrupp som fick ha huvudansvaret. Denna grupp bestod utav 6 förskolebarn som delgav och inspirerade 45 barn. Förskolan består totalt utav 75 barn. Vi ville att barnen i ansvarsgruppen skulle få ta del av en hel process. Barnen planerade, frågade sina kompisar vad de önskade att ha på sin utegård. De gjorde en sammanställning, leta bilder på nätet, gjorde skisser/ritningar. Efter en omröstning kom de fram till olika hinder att hoppa över samt blomkrukor efter matematiska former. Barnen var därefter förberedda att ta emot eleverna från BF Aranäs. De möttes runt ett bord, med en ordförande, 5 år, som höll i mötet, barnen berättade därefter sina tankar och visade sina skisser och bilder. BF eleverna ställde öppna frågor. De tittade tillsammans på gården vart sakerna skulle finnas. Därefter gjorde barnen olika ritningar, diskuterade vad som var lämplig höjd, bredd, form och vi skickade all information till skolan. Barnen fick dessutom tänka på att det skulle vara EU anpassat. De diskuterade länge så det blev möjligt för samtliga barn på förskolan att hoppa över de hindren som de önskade få byggt. BF eleverna lämnade därefter skisser/ritningarna och barnens tankar till eleverna på Bygg och anläggning. Är det ens möjligt att genomföra? För att barnen skulle vara delaktig under hela processen ville vi ha tillbaka produkter som inte var helt iordningsställda. Barnen kommer därför få göra den slutliga målningen.

På gymnasiet samarbetade vi med ca 5 BF elever samt 20-25 Bygg och anläggningselever på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka. Det var många hinder och stopp från gymnasiets sida då de har sin skolplan att förhålla sig till och ovanan av yngre barn i deras miljö.

I mars månad fick vi då göra ett studiebesök där barnen fick se platsen där deras ”produkter skapades/tillverkades” på byggavdelningen tillsammans med BF eleverna som guidade runt oss. Vi fick även möjlighet att vara med på en lektion, matsalen, biblioteket och se vart eleverna förvarar sina saker under sin dag. Inne på byggavdelningen fick vi se de olika rummen såsom grovsnickeri, bockning och armeringsrummet och slutligen murarrummet.

Våra tankar under arbetets gång har varit att barnen ska få vara med om en process så som man gör när man beställer en produkt, från skiss/tanke, de olika möten, samtalen, var produkten görs och vilka som gör produkten och i sådana affärsuppgörelser så ingick det en arbetslunch. Kärngruppen fick möjlighet att gå på en affärslunch och här fick de kännedom att se andra yrkeskategorier såsom servitris, kock, städ osv.

Vi vill och önskar fortsätta utöka vårt samarbete med gymnasierna i Kungsbacka kommun. Vår förhoppning är att fortsatta samarbete med Barn och fritid och Bygg och anläggning och även bjuda in Hotell och Turism för samt Restaurang och Livsmedel för att kunna ge gymnasieungdomar utmaningar till att planera event för yngre barn, hade varit spännande. Vilket vi tror skulle ge fantastiska värdeskapande möten. Det skapas ett livslångt värde i mötet mellan de yngre och äldre eleverna där man ev kan så ett frö för framtidens gymnasielever. När man får erfara något i unga år kan det skapa motivation.  Vi känner att vi har startat något nytt och bra som vi vill vidareutveckla. När vi som pedagog får vara med och se mötet mellan gymnasieeleven och förskolebarnet är obetalbart och då förstår vi vikten av värdet. Detta är något att bygga på…

Våra produkter är nu iordningsställda och vi kommer starta upp höstterminen, med att färdigställa med målning samt utplacering. Beställningen var hoppbana, väjningslådor och fågelholkar.