Made by Kungsbacka

I det moderna arbetslivet kommer de flesta individer att byta både arbetsuppgifter, jobb och bransch under ett långt yrkesliv. Genom att samverka skola och omvärld, i den dagliga verksamheten, förbereds eleverna inför kommande arbetsliv. För omvärlden och företagen kan samverkan innebära en möjlighet att lär känna framtidens medarbetare, möjlighet att påverka utbildningarnas innehåll samt marknadsföra sig själv som arbetsgivare och ett sätt att sprida intresset för en viss bransch.

 

Denna plattform ska verka som en inspirationskälla och stöd i samverkan mellan skola- omvärld. Här hittar du goda exempel, stödmaterial för dig som jobbar inom skola och hur du som representant för omvärld/näringsliv kan samverka med skolan.