We´re MbK2.jpg

Vision – We’re Made by Kungsbacka

I Kungsbacka kommun arbetar utbildning och omvärld i en naturlig symbios. Entreprenöriellt förhållningssätt och ta-sig-församhet är en självklarhet i all undervisning. Omvärlden ser skolan som en betydelsefull tillgång och söker aktiv samverkan med skolan.

Kungsbacka kommuns barn och elever förbereds väl för arbetslivet i en föränderlig värld och för dem blir det lika naturligt att starta företag som att bli anställd.

Elever har efter genomförd utbildning en tydlig bild av vilka möjligheter som väntar och lämnar skolan med god kompetens, stark självkänsla och framtidstro.

Förskola uppmuntrar barns intresse för naturvetenskap

Under läsåret 2015/2016 har förskolan Villa Emilia valt Naturvetenskap/Teknik som fokusområde i projekt med barnen. Med anledning av detta vill vi uppmärksamma det Internationella ljusåret 2015 och därmed utforska frågor och väcka nyfikenhet för ljus och ljusets betydelse i vår nutid. Syftet är att långsiktigt stödja barnens intresse för naturvetenskap, skapa intresse inför framtiden och hjälpa barnen urskilja ljus…