Samverkan på allas läppar under andra konferensdagen

SSA-konferensens andra dag invigdes känslosamt med förskolan Kokosnöten som vi fick se både på scenen och i en film som berättade om barnkonventionen. Olika föreläsningar belyste vikten av samverkan Utvecklingsstrateg Anna Lena Johansson från Business Region Göteborg kom med en hälsning om framtida kompetensbehov som är väldigt stora, bland bristyrken och även allmänt. Hennes budskap kortfattat…