Om Made By Kungsbacka

Made by Kungsbacka bygger broar och långsiktiga relationer mellan utbildning, näringsliv och omvärld. Made by Kungsbacka är ett gemensamt arbete i Kungsbacka kommun mellan Kommunledningskontoret/näringsliv, förvaltningen för Förskola & Grundskola och förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning.