Kickoff för blivande UF-företagare

Under tisdagsförmiddagen var det kickoff för årets blivande UF-företagare från Elof Lindälvs gymnasium och Aranäsgymnasiet. Inspiration inför det kommande UF-året var temat för dagen. Upplever företagets livscykel Ung Företagsamhet är ett utbildningskoncept för gymnasieelever som vill driva eget företag. Under ett läsår får eleverna uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla…

Förberedelse inför praktik i Tanzania

I förra veckan hade åtta elever från Aranäsgymnasiet försäljning på Kungsbacka marknad. Eleverna går på Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet och läser programfördjupningen Internationellt arbete. Försäljningen är en del av förberedelserna inför elevernas  praktik på en SOS barnby på Zanzibar i februari. Intäkterna från försäljningen ska användas för inköp till barn och ungdomar…

Kapareskolan fick konkreta verktyg under SSA

Under den lokala SSA-konferensen i april erbjöds olika arbetspass till skolorna. Kapareskolan och dess medarbetare var aktiva under seminariet Konkreta verktyg och metoder. Fokus var på fyra områden; ungas begränsade kunskaper om möjliga yrken, matchningsproblematik, hur en framtida arbetsmarknad ser ut och svårrekryterade yrkeskategorier. Emma Theiland-Nilsson, från avdelning skola, arbetsliv och utbildning på Göteborgsregionen, GR,…

Nu står den på plats – Elevernas arbete skapade värde för så många fler och finns nu ”på riktigt”  

Resultatet av elevernas samarbete med Båt och Sjöfartsmuseet i Onsala invigs den 6 juni. Under 2015 fick Aranäsgymnasiet en förfrågan från Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala – fanns det några elever som hade kloka idéer som kunde utveckla Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala? Samhällsvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet nappade på förfrågan. I början handlade uppdraget om…