Kapareskolan fick konkreta verktyg under SSA

Under den lokala SSA-konferensen i april erbjöds olika arbetspass till skolorna. Kapareskolan och dess medarbetare var aktiva under seminariet Konkreta verktyg och metoder. Fokus var på fyra områden; ungas begränsade kunskaper om möjliga yrken, matchningsproblematik, hur en framtida arbetsmarknad ser ut och svårrekryterade yrkeskategorier. Emma Theiland-Nilsson, från avdelning skola, arbetsliv och utbildning på Göteborgsregionen, GR,…

Nu står den på plats – Elevernas arbete skapade värde för så många fler och finns nu ”på riktigt”  

Resultatet av elevernas samarbete med Båt och Sjöfartsmuseet i Onsala invigs den 6 juni. Under 2015 fick Aranäsgymnasiet en förfrågan från Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala – fanns det några elever som hade kloka idéer som kunde utveckla Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala? Samhällsvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet nappade på förfrågan. I början handlade uppdraget om…